Vacatures (deadline 10/9)

Vacatures (deadline 10/9)

19/08/J Uit Door L.S.V. Sheherazade

We hebben weliswaar een nieuw bestuur, maar we zijn nog niet helemaal compleet! We zijn op zoek naar versterking.

  • Activiteitencommissie
  • Reiscommissie
  • Duurzaamheidsadviseur
  • Diversiteitsadviseur

Daarnaast zijn nieuwe initiatieven ook altijd zeer welkom! Denk aan ideeën voor activiteiten, shares op sociale media en bestemmingen van tripjes.

Als commissielid leer je je organisatorische vaardigheden te verbeteren. Goede samenwerking is erg belangrijk, net als duidelijk en netjes werken. Het staat mooi op je CV en wie weet word je volgend jaar wel Sheherazade-bestuurslid!
De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van alle online en offline activiteiten die niet aan de studie gerelateerd zijn, we zijn dus in de eerste plaats echt een gezelligheidscommissie! Denk bijvoorbeeld aan high chai’s, excursies, borrels, filmavonden, pubquizzes, silent disco’s, etentjes… Van alles dus! Voor deze activiteiten zijn alle ideeën welkom, dus schroom niet om je gekste dromen te delen. De opzet van de commissie is deels afhankelijk van de sollicitanten, maar we zijn in ieder geval op zoek naar een secretaris en penningmeester. De secretaris is onder meer verantwoordelijk voor de verslaggeving en correspondentie en de penningmeester beheert de financiën. De voorzitter is Moena Al Homsi, de commissaris intern van het bestuur. Haar primaire taak is om de rest van het team te begeleiden. Verder neemt iedereen deel aan de vergaderingen waarin alles wordt besproken en zijn er voor elke activiteit weer andere taakjes. Er wordt aan het begin van het jaar een algemene agenda opgesteld met een schema van de activiteiten.

De reiscommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse studiereis van Sheherazade! Denk bijvoorbeeld aan een reis naar landen in het Midden-Oosten of Noord-Afrika, of Europese landen met een islamitische geschiedenis of bevolking (Andalusië, Bosnië etc). Onze reizen (bij genoeg animo twee per jaar!) zijn educatief én gezellig. Afgelopen studiejaar was Sheherazade aanwezig in Tunesië, hier hebben we o.a. de Nederlandse ambassade en een NGO bezocht. Alle ideeën welkom, dus we kunnen lekker gaan brainstormen! De opzet van de commissie is deels afhankelijk van de sollicitanten, maar we zijn in ieder geval op zoek naar een secretaris en een penningmeester. De secretaris is onder meer verantwoordelijk voor de verslaggeving en correspondentie en de penningmeester beheert de financiën. Hoe we deze en eventueel andere rollen verder invullen wordt onderling besloten. De voorzitter is Sijmen Wals, hij is ook de voorzitter van het bestuur. Zijn primaire taak is om de rest van het team te begeleiden. Verder neemt iedereen deel aan de vergaderingen waarin alles wordt besproken.
Dit jaar zullen we vanwege de corona-crisis regelmatig opnieuw moeten bekijken wat er mogelijk is. De ideale tijd voor een studiereis is eind januari, als de tentamens achter de rug zijn, maar het kan zijn dat we het nu moeten verplaatsen. Om te solliciteren is ervaring met organiseren niet nodig, maar het is wel handig als je hier aanleg voor hebt en vooral een echt reisliefhebber bent!

Voor deze vacature zijn al voldoende sollicitaties binnen
We willen in 2020 ook twee nieuwe rollen introduceren, en de eerste is die van duurzaamheidsadviseur. We vinden het belangrijk dat Sheherazade ook actief rekening gaat houden met haar impact op het milieu. Omdat de functie nieuw is zullen we door het jaar heen in overleg met de duurzaamheidsadviseur kijken hoe we de functie het beste kunnen invullen. In eerste instantie denken we aan een regelmatige bijeenkomst tussen de duurzaamheidsadviseur en het bestuur over de stand van zaken en eventuele belangrijke onderwerpen. Als het bestuur acute vragen heeft, dan zullen we die ook door het jaar heen aan met de duurzaamheidsadviseur bespreken. Ook hopen we op een goede samenwerking met het LUGO (het Leiden University Green Office).

Voor deze vacature zijn al voldoende sollicitaties binnen
De tweede nieuwe rol is die van diversiteitsadviseur.
We hebben hiervoor gekozen omdat we diversiteit en inclusiviteit een belangrijk onderwerp vinden en dit willen bevorderen binnen de vereniging. Hiermee bedoelen we diversiteit in de breedste zin van het woord. Juist omdat wij als bestuur niet in ieder opzicht representatief kunnen zijn voor de gehele vereniging (van Midden-Oostenstudies!) zoeken we iemand die ons kan helpen om ons allemaal welkom te laten voelen in de gezelligste vereniging van Leiden. Omdat de functie nieuw is zullen we door het jaar heen in overleg met de diversiteitsadviseur kijken hoe we de functie het beste kunnen invullen. In eerste instantie denken we aan een regelmatige bijeenkomst tussen de diversiteitsadviseur en het bestuur over de stand van zaken en eventuele belangrijke onderwerpen. Als het bestuur acute vragen heeft, bijvoorbeeld m.b.t. tot posts op sociale media, dan zullen we die ook door het jaar heen aan met de diversiteitsadviseur bespreken. Ook hopen we op een goede samenwerking met LUdiversity (het Expertise Bureau Diversiteit en Inclusie van Universiteit Leiden).

Voor alle functies geldt dat ze redelijk naar eigen invulling zijn. Dat betekent dat je er niet meer tijd aan hoeft te besteden dan je hebt, en dat we geen dingen van je vragen die je niet kunt. Natuurlijk word je in je nieuwe rol wel uitgedaagd!

Schrijf een korte motivatie voor de functie en laat het vooral weten als je nog vragen hebt. Stuur je bericht naar sheherazadeleiden[at]gmail[punt]com.
Solliciteren kan tot 10 september!
Voor jullie tips en wilde ideeën staat natuurlijk geen deadline.