Bestuur 2023-2024

Bestuur 2023-2024

Dit jaar hebben wij als bestuursleden:

Bestuur 2023=2024

VoorzitterMariëlle Dijkstra
SecretarisSilvia Wijngaard
PenningmeesterBoudewijn Huisken
Commissaris InternMuriel Verhagen

De structuur van L.S.V. Sheherazade is als volgt:

Voor het aankomende academische jaar willen we, waar mogelijk, drie commissies opzetten, een Reiscommissie, Activiteitencommissie en een Lezingencommissie. Hiervoor zijn we nog op zoek naar leden die zich willen inzetten voor de vereniging! Lijkt jou dit leuk? Neem dan contact op met Muriel Verhagen (Commissaris Intern) en stuur je aanmelding in voor 22 september 2023! De aanmeldingsperiode begint op 8 september 2023.

De Raad van Toezicht (RvT) is voor dit jaar nog niet samengesteld. Wij zijn hiermee bezig en hopen zo snel mogelijk een nieuwe RvT te kunnen presenteren. Voor de RvT hebben we leden nodig met bestuurservaring, binnen Sheherazade, maar mag ook daarnaast een andere bestuursfunctie hebben bekleed, en leden die goed op de hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging én de opleiding door de jaren heen! De RvT is er allereerst voor alle vragen die wij, de bestuursleden, kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan onduidelijkheden over de bestuurstaken, onderlinge meningsverschillen of in de samenwerking met bijvoorbeeld de universiteit. Ook kan de RvT als onafhankelijke derde optreden tussen de vereniging en haar leden of externe organisaties. Natuurlijk grijpen ze desnoods ongevraagd in, mocht het bestuur onverhoopt buiten haar boekje gaan!


Daarnaast zijn we nog op zoek naar nieuwe leden voor de kascommissie (KasCo). Dit houdt simpelweg in dat zij het werk van de penningmeester controleren, zodat de boekhouding klopt en de door jullie betaalde contributie goed terecht komt.