Bestuur 2022-2023

Bestuur 2022-2023

Dit jaar hebben wij als bestuursleden:

Bestuur 2021-2022

PraesesFons Hooft
AbactisAmara Verhoosel
Quaestor Mehetan Çali
Commissaris InternDalia El-Shamy

De structuur van L.S.V. Sheherazade is als volgt:

Onze Raad van Toezicht (RvT) wordt dit jaar gevormd door Ebrar Kaya, Moena al Homsi en Saloua Soussi. Zij hebben beiden bestuurservaring, zowel binnen Sheherazade als daarbuiten en zijn goed op de hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging én de opleiding door de jaren heen! De RvT is er allereerst voor alle vragen die wij, de bestuursleden, kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan onduidelijkheden over de bestuurstaken, onderlinge meningsverschillen of in de samenwerking met bijvoorbeeld de universiteit. Ook kan de RvT als onafhankelijke derde optreden tussen de vereniging en haar leden of externe organisaties. Natuurlijk grijpen ze desnoods ongevraagd in, mocht het bestuur onverhoopt buiten haar boekje gaan!


Ebrar en Saloua vormen samen ook de kascommissie (KasCo). Dit houdt simpelweg in dat zij het werk van de penningmeester controleren, zodat de boekhouding klopt en de door jullie betaalde contributie goed terecht komt.

Je kunt Ebrar en Moena altijd een vraag stellen via:
ebrar[at]ebrarkaya[punt]nl
moena98@gmail.com